Aktuality

Aktuality

Duben 2024 - Kontrolní den

Během kontrolního dne na staveništi se sleduje pokrok prací, dodržování stavebních předpisů a standardů, a bezpečnostní opatření. Odborníci a stavební dozorci monitorují kvalitu prací, harmonogram a projektovou dokumentaci. Provádějí se konzultace s pracovníky a řeší se případné problémy. Cílem je zajištění bezpečného a efektivního průběhu výstavby v souladu s plány.

Březen 2024 - Výstavba 4NP

Během výstavby čtvrtého nadzemního podlaží jsou klíčovými stavebními prvky ocelové výztužné tyče. Tyto prvky posilují stropní konstrukci a zajišťují stabilitu celé budovy.

Březen 2024 - 2. polovina

Výstavba čtvrtého nadzemního podlaží probíhá v plném proudu. Práce se zaměřuje na klíčové činnosti, jako je pokládka nosných konstrukcí a montáž stěnových panelů, čímž dochází k postupnému vzestupu budovy. V průběhu pokládky nosných konstrukcí se klade důraz na precizní umístění a spojení jednotlivých prvků, aby byla zajištěna stabilita a pevnost budovy. Stěnové panely jsou systematicky instalovány, přičemž je sledována jejich správná orientace a fixace na konstrukci.

Březen 2024 - 1. polovina

Nad třetím nadzemním podlažím probíhala betonáž stropu. Betonová směs se pečlivě nalévala do připravených forem, zajišťovalo se rovnoměrné rozprostření a dokonalé vyrovnání. Tato klíčová fáze výstavby zabezpečila stabilní a pevnou konstrukci stropu, posílila celkovou bezpečnost a kvalitu budovy.

Únor 2024 - 2. polovina

Zde vidíme klíčovou fázi výstavby, kde je prováděna práce na výztuze stropu nad třetím nadzemním podlažím (3NP). Na fotografiích jsou detailně zachyceny ocelové armatury, které posilují stropní konstrukci budovy. Tyto prvky výztuže jsou pečlivě umístěny a spojeny s nosnými obvodovými zdmi v souladu s projektovou dokumentací a stavebními normami. Je patrná pečlivá práce a důraz na správné umístění jednotlivých výztuží, což je zásadní pro zajištění pevnosti a stability stropu.

Leden 2024 - 2. polovina

Zaléváme stropy 2. nadzemního podlaží.

Leden 2024 - 1. polovina

Zdíme 2. nadzemní podlaží.

Listopad a prosinec 2023

Zdíme 1. nadzemní podlaží.

Říjen 2023

Stavba pokračuje.

Srpen 2023

Zhotovení základů

11 článků
2 strany